Willemsbrug

Willemsbrug
Over het Helders kanaal tussen Binnenhaven en Rijkswerf
1828/29  gebouwd bij het graven van het Helders kanaal
1867         vernieuwd
1931        door gemeente overgedragen aan het Rijk
1969       gesloopt en vervallen (het Helders kanaal werd hier omgelegd naar het Bassin). Willem I, Frederik (1772 – 1845): Koning der Nederlanden van 1814 tot 1840. Keerde, na de Franse tijd, in 1813 in Nederland terug. Onder zijn regering kwam in ons land een aantal grote wegen en kanalen tot stand. Waaronder het Groot Noord-Hollands kanaal.

  • Bassingracht