Graaf Willem II straat

Graaf Willem II-straat
(5) De Schooten
raadsbesluit 04-11-1964
Willem II, graaf van Holland (1227 – 1256), regeerde sinds 1234. Werd door toedoen van Hendrik I van Brabant in 1247 tot Rooms koning gekozen. Sneuvelde tegen de West Friezen. Huisduinen verkreeg van hem een aantal privileges.

  • 1972
  • Graaf Willem II straat