Doorzwin

Doorzwin
(8) Drooghe Weert
raadsbesluit      07-02-1975
Doorzwin: een zwin (stroomgeul) in het noordelijke gedeelte van het Koegras, bezuiden het Balgzand, uitwaterend op het Amsteldiep.

  • 1980
  • Doorzwin