Schout en Schepenenstraat

Schout en Schepenenstraat
(5)De Schooten
raadsbesluit 04-11-1964
Schout en Schepenen: vormden tot 1795 het dorpsbestuur. De schout werd door de Staten rechtstreeks, de schepenen door hen uit door de aftredende schepenen opgestelde nominaties benoemd.

  • 1966
  • Schout en Schepenenstraat