Pasteurstraat

Pasteurstraat
(2)Geleerdenbuurt
raadsbesluit van 12 augustus 1930.
Het betrof toen het gedeelte tussen de Sportlaan en de Opstandingskerk, wat nu H.A. Lorentzstraat heet.
raadsbesluit 18-10-1949 kreeg het huidige deel de naam Pasteurstraat.
Dit maakte daarvoor deel uit van de H.A.Lorentzstraat.
Louis Pasteur (1822-1895), Frans scheikundige, grondlegger van de bacteriologie.

  • 1952
  • Pasteurstraat