Het Nieuwe Diep

Het Nieuwe Diep
(1)weg langs de haven.
raadsbesluit 05-04-1967
Weg langs de als zodanig bekend staande haven, een door de getijdenstroom van en naar de Zuiderzee uitgeschuurde ondiepe geul, sinds 1785 als “ligplaats voor ’s Lands schepen van oorlog” in gebruik.

  • 2017
  • Het Nieuwe Diep