Ruyghweg

Ruyghweg
(1)tussen Visbuurt en Vogelwijk
raadsbesluit 05-06-1887
Meindert Wiersema Ruygh (Amsterdam 1811 – Den Helder 1893): Eigenaar van een aan deze weg gelegen stoomhoutzagerij. Het gedeelte weg tussen deze zagerij en de Bassingracht werd eerder “Zwarte pad” genoemd (volksbenaming)

  • 1999
  • Ruyghweg