Spijkerbuurt

Spijkerbuurt
(1)Visbuurt
raadsbesluit     –
raadsbesluit    ingetrokken
Straatnaam komt voor in het adresboek der gemeente over de jaren 1887 – 1888. Hier was o.m. woonachtig een persoon, die tolgaarder was aan het tolhek bij Onrust. Gemeend wordt, dat hiermede werd aangegeven de grond aan de Bassingracht hoek Ruyghweg, welke op een kaart van 1875 de kwalificatie “houtloodsen en erven” heeft

  • 1845
  • Spijkerbuurt