Petrus Planciusstraat

Petrus Planciusstraat
(2)Oud Den Helder
raadsbesluit 01-12-1948
Petrus Plancius = Petrus Platevoet (Dranauter 1552 – Amsterdam 1622): Nederlands-hervormd predikant, was instructeur van kapiteins en stuur-lieden en promotor van de Indië tochten.

  • 1954
  • Petrus Planciusstraat