De Slenk

De Slenk
(6)Drooghe Weert rijwielpad en voetgangerspad
raadsbesluit    07-05-1975
Deze naam is ook gegeven aan een waterpartij bij Middelzand en Doorzwin. De Slenk: zuidelijke buitendeltageul van het Marsdiep ten westen van het Landsdiep (17e eeuw).

  • 1988
  • De Slenk