Ooststeeg

Ooststeeg later Ooststraat
(1) tussen Molengracht en Molenstraat/Oostslootstraat
raadsbesluit      aangelegd in de periode 1850 – 1865
raadsbesluit      ingetrokken 01-12-1953
Verbinding kan worden gezocht met de Oost(groot)slootstraat, waarvoor het, gezien vanaf de Molenbrug, de toegangsweg was.

  • 1890
  • Ooststeeg