Van Speykstraat

Van Speykstraat
(2) Van Galenbuurt
raadsbesluit 23-10-1928
Jan Carel Josephus van Speyk (Amsterdam 1802 – Antwerpen 1831): Nederlands zeeofficier, die zijn kanonneerboot tijdens de Belgische opstand bij Antwerpen in de lucht liet vliegen toen er gevaar voor overmeestering bestond.
Bij overlevering staat de mast van de kanonneerboot voor de hoofdingang van het KIM.

  • 1929
  • Van Speykstraat