Texelstroomlaan

Texelstroomlaan
(4) Nieuw Den Helder – oost
raadsbesluit 04-01-1955
Texelstroom: vaargeul in de Waddenzee ten oosten van het eiland Texel.

  • 2007
  • Texelstroomlaan