Oude Kerkstraat

Oude Kerkstraat
(2) vm. Oude Helder, tussen Koningsweg en Langestraat
raadsbesluit     aangelegd vóór 1850
raadsbesluit     ingetrokken plan Oud Den Helder
Genoemd naar de Oude kerk der hervormde gemeente, eerder aanwezig op een stuk grond, de Konijnsberg geheten.

  • 1941
  • Oude Kerkstraat