Ankerparkbrug

Ankerparkbrug eerder Nieuwe brug
Stad binnen de Linie-Oost
Over de Koopvaarderbinnenhaven
1846/47 gebouwd als dubbele wipbrug
1968 buiten gebruik gesteld
1969 gesloopt
Plaatsbepalende naam, vormde de verbinding tussen de Zuidstraat/ Binnenhaven en de weg Ankerpark.

  • 1960
  • Ankerparkbrug