Spoorstraat

Spoorstraat
(1)Centrum
raadsbesluit aangelegd vóór 1830
Genoemd naar de in december 1865 in gebruik genomen spoorlijn Alkmaar Den Helder. De
Spoorstraat vormde met de Middenweg en Jan Verfailleweg (tot de oprit naar de boerderij
“Vrede en Vrijheid”) voorheen één weg, welke in de 17e-18e eeuw de naam Nieuw(en)landerweg droeg.

  • 1990
  • Spoorstraat