Elzenstraat

Elzenstraat
(3) Nieuw Den Helder – West
raadsbesluit 18-07-1950
Els: plantengeslacht uit de Berkenfamilie, dat. maar twee soorten omvat, te weten de zwarte els die aan waterkanten en in broedbossen groeit en de grauwe els die slechts op een enkele plaats inheems is..

  • 2016
  • Elzenstraat