Steengracht

Steengracht eerder Molengracht. Was eigenlijk gelegen aan de Molenvaart
(1) plan Sluisdijk – zgn. Janzenkwartier
raadsbesluit aangelegd in de periode 1850 – 1865
De aanvoer van bouwmaterialen voor het nabij gelegen aannemingsbedrijf van de firma Gebr. Janzen vond veelal plaats per schip via de Molenvaart (zie ook de bijlage Bruggen, onder Gasbrug). Waarschijnlijk werd de aangevoerde steen ter plaatse op de wal gelost.

  • 1967
  • Steengracht