Pieter Mulderplantsoen

Pieter Mulderplantsoen
(5) De Schooten
raadsbesluit     12-01-1966
Pieter Mulder (Den Helder ca. 1670 – 1735): Opziener van ’s Lands werken van 1727 tot 1735.

  • 2007
  • Pieter Mulderplantsoen