Balistraat

Balistraat
(2) Indische buurt
raadsbesluit 22-07-1919
Bali: één van de Kleine Soenda-eilanden – Indonesië

  • 1985