Chathamweg

Chathamweg
(1) Nieuwe Haventerrein, in zuidelijke richting oostelijk van het Noord-Hollands kanaal (6)
Chatham: havenstand aan de Medway. Tijdens de tweede Engelse oorlog vond van 19 tot 24-06-1667 een expeditie op genoemde rivier plaats, onder leiding van luitenant-admiraal Michiel Adriaenszoon de Ruyter, Cornelis de Witt, “Gedeputeerde te Water” en kolonel der Mariniers Willem Joseph van Ghent. Vrijwel alle ter plaatse aanwezige Engelse oorlogsschepen werden vernield of als krijgsbuit naar Nederland meegevoerd, Veel ander oorlogsmateriaal werd vernield of buitgemaakt.

  • 2007
  • Chathamweg