Helden der Zeeplein

Helden der Zeeplein eerder Westplein
(2) Oud Den Helder
raadsbesluit 02-07-1935
Helden der zee: erenaam voor alle Nederlandse redders van drenkelingen uit zee.
Het plein heette aanvankelijk Westplein en is na de onthulling van het reddersmonument omgedoopt in Helden der Zeeplein

  • 1933
  • Helden der Zeeplein