Polderweg

Polderweg
(2) Van Galenbuurt
raadsbesluit. ??
Van ouds een weg door de Nieuwlandpolder. Het beloop van de weg komt reeds voor op een door Dirk Abbestee in 1669 vervaardigde kaart.

Polderweg
eerder Kruyswegh, later Javastraat
(2) Indische buurt
raadsbesluit. ??
Volgens een kaart van ca. 1910 was dit de naam van de huidige Javastraat; toen een weg in de Nieuwlander polder.

  • 1914
  • Polderweg