Vogelzand

Vogelzand
(8) Drooghe Weert
raadsbesluit      07-02-1973
Vogelzand: zandplaat in de Waddenzee, ten noordoosten van het Balgzand.

  • 1980
  • Vogelzand