Statuten

Home » Bestuurszaken » Statuten

Naam, zetel en duur

Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: HELDERSE HISTORISCHE VERENIGING, hierna te noemen: “de vereniging”.
2. De vereniging is gevestigd te Den Helder.
3. De vereniging is opgericht op een juli negentienhonderd achtentachtig en aangegaan voor onbepaalde tijd.
….
….
….

Via de onderste link kunt u de gehele statuten-2021 als PDF uploaden en om te door te nemen en eventueel te printen.