Balgzanddijk

Balgzanddijk
(6) weg bij dijk langs de Waddenzee.
raadsbesluit
Balgzand: zandplaat in de Waddenzee ten oosten en zuidoosten van Den Helder.

  • Balgzanddijk