Donkere duinen

De Donkere Duinen
Natuurpark aan het einde van de Jan Verfailleweg, aanleg gestart in 1916
De naam is niet officieel door de Raad vastgesteld, maar is in de loop der tijden wel erkend. Moet te maken hebben met de aard van de beplanting, een contrast met het omringende duingebied. De aanleg en bebossing van dit gedeelte duingebied (de voormalige zuidkust van het eiland Huisduinen) geschiedde door werklozen (slachtoffers van de mobilisatie 1914 – 1918).
Vanaf 1917 als werkervaringsproject met dennenbomen beplant perceel grond, ten zuiden van de Grafelijkheidsduinen.

  • 1925
  • Donkere duinen