Dijkweg

Dijkweg
(1+2) langs de zeewering, van Westplein tot Kruisweg
raadsbesluit   aangelegd voor 1850
Weg lopende aan de binnenzijde van de Zeedijk langs het Marsdiep

  • 1904
  • Dijkweg