Hugo de Grootstraat

Hugo de Grootstraat
(2) Geleerdenbuurt
r
aadsbesluit          21-11-1955
Hugo de Groot (Delft 1585 – Rostock 1645): Nederlands rechtsgeleerde en staatsman; 1607 advocaat-fiscaal van het Hof van Holland; 1613 pensionaris van Rotterdam. Aanhanger van de Remonstranten. In 1618 op Loevestein gevangen gezet; in 1621 ontsnapt naar Parijs. Van 1654 – 1644 Zweeds gezant in Frankrijk. Zijn hoofdwerk is het Mare Liberum (over het recht van oorlog en vrede), daarmede de grondlegger van het volkenrecht

  • 1952
  • Hugo de Grootstraat