Kievitstraat

Kievitstraat
(1) Vogelwijk
raadsbesluit    18-07-1950
Kievit: een bekende zwart-witte, gekuifde weidevogel uit de Plevieren familie. Als broedvogel algemeen in bouw- en grasland, die in hel voorjaar soms al vroeg terugkeert uit zijn winterkwartier. Soms overwinteren noordelijke vogels hier wel.

  • 2007
  • Kievitstraat