Boterrug

Boterrug
(8) Drooghe Weert.
raadsbesluit         03-05-1982
Butterrug: een omstreeks 1400 op het toenmalige eiland Huisduinen voorkomend veenachtig gebied, begroeid met goed gras, waarop vee werd geweid. Waarschijnlijk bij Elisabeth’s vloed van 1421 verloren gegaan. Boterrug: thans een onderdeel van de Zuiderhaaksgronden.

  • 2000
  • Boterrug