Princenhoff

Princenhoff
(5) De Schooten
Rb 4-11-1996 No 98/BD (1996)
In het centrumgebied van de wijk de Schooten zal een tweetal nieuwe straten/hofjes worden gerealiseerd bezijden het Heiligharn. De voorgestelde straatnamen zijn een voorstel van de projectontwikkelaar Woningstichting Den Helder (Gert Jan Seegers) en ontleend aan een boek van J.T.Bremer “Rondom het Oude Veer “ Blijkens een daarin beschreven bedijkings/inpolderingsplan uit 1631, wilde men aan een gegraven kanaal een tweetal nederzittingen oprichten, Princenhoff en Statendorp (ten behoeve van uniformiteit in straatnaamgeving is gekozen voor enige dichterlijk vrijheid bij de voorgestelde straatnaam Statenhoff. De beide namen sluiten aan bij de gevoerde straatnaamgeving in de omgeving. Het Heiligharn evenals de Torp was een voormalig gehucht binnen het toenmalige Helder respectievelijk Koegras, terwijl Vrede en Vrijheid en de Garst namen zijn van voormalige boerderijen.

  • 1996
  • Princenhoff