de laan

Laan
(2) Stad Binnen de Linie – West
vm. Oude Helder meest oostelijk gelegen noord zuid gerichte straat
raadsbesluit       aangelegd vóór 1850
raadsbesluit ingetrokken plan Oud Den Helder
Een laan is een weg, welke aan beide zijden met bomen is beplant.
De Naam kan hier wijzen op een overigens schaarse boombeplanting langs de straat

  • 1925
  • Laan