Landbouwstraat

Landbouwstraat
(6)Julianadorp
raadsbesluit 25-06-1951
Landbouw: toepassing van arbeid op de natuur om te komen tot een grotere opbrengst van voor de mens nuttige planten enz. dan wanneer de natuur aan zichzelf zou worden overgelaten.

  • 1997
  • Landbouwstraat