ANBI

Home » Bestuurszaken » ANBI
Anbi.jpg

Helderse Historische vereniging heeft ANBI status

Verheugd zijn we over de officiële beschikking die we 15 april 2013 van de inspecteur van de belastingdienst uit Eindhoven ontvingen met de mededeling dat aan de Helderse Historische Vereniging met terugwerkende kracht per 1 januari 2012 de Culturele ANBI status is verleend.

Dit heeft positieve consequenties zowel voor de Vereniging als voor donaties, schenkingen, legaten en dergelijke aan de HHV. Hieronder volgt een korte toelichting wat dit in de praktijk betekent voor onze vereniging.

Culturele ANBI status

Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Welke belastingvoordelen heeft een ANBI nog meer?

Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen:

 • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
 • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
 • Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
 • Voor verdere en uitgebreide informatie wordt u verwezen naar de web site van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl/anbi

Voorwaarden voor het aftrekken van periodieke gift
Uw gift is een periodieke gift als:

 • u de gift hebt laten vastleggen
  u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de ANBI of vereniging die in de notariële akte (of schriftelijke overeenkomst) wordt genoemd
  deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn
  u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging. De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden.
  de ANBI of vereniging u geen tegenprestatie levert voor de gift.Let op!

Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Bij periodieke giften vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging waaraan u de gift doet. Neemt u in de akte op dat u geen gift meer geeft als uw inkomen daalt, bijvoorbeeld omdat u werkloos of invalide wordt? Dan voldoet u toch aan bovenstaande voorwaarden.

Mag u uw gift aftrekken?
Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag.

U mag een periodieke gift aftrekken, als u die gift doet aan een:

algemeen nut beogende instelling (ANBI)
culturele ANBI
vereniging die geen ANBI is, maar wel aan bepaalde voorwaarden voldoet
Uw periodieke gift loopt minder dan 5 jaar
Betaalt u de gift niet minimaal 5 jaar achter elkaar, bijvoorbeeld omdat u werkloos wordt? Of omdat de ANBI of vereniging niet meer bestaat? Dan mag u de betaalde bedragen aftrekken. Betaalt u de gift niet minimaal 5 jaar achter elkaar omdat de instelling geen ANBI meer is? Dan mag u de betaalde bedragen aftrekken, maar alleen voor de periode dat u niet kon weten dat de instelling geen ANBI meer was.

Gift is rentedragende schuld geworden
Moest u de gift in een bepaald jaar betalen, maar hebt u dit niet gedaan? En is dit nu een schuld geworden waarover u rente moet betalen? Dan is de gift aftrekbaar in het jaar dat u deze schuld betaalt.