Prof. P.J. Blokstraat

Prof. P.J. Blokstraat  vroeger Spinozastraat
(2) Geleerdenbuurt
raadsbesluit       25-08-1931
raadsbesluit       ingetrokken

Prof. P.J. Blok
Geb. op  10-8-1885 te Den Helder
Overleden op 24-10-1929 Leiden
In 1894 werd hij de opvolger van Robert Fruin op de prestigieuze Leidse leerstoel vaderlandse geschiedenis. Blok zag het hier als zijn plicht het nationale verleden te laten spreken tot versterking van het volksbewustzijn.

Baruch de Spinoza, eigenlijk Benito Despinoza (Amsterdam 1632 -’s Gravenhage 1677): Nederlands wijsgeer van Portugeesjoodse afkomst.

  • 2007
  • Prof. Petrus Johannes Blokstraat