Ankerparkbrug

Ankerparkbrug eerder Nieuwe brug
Over de Koopvaarderbinnenhaven in het verlengde van het Ankerpark
1846/47 gebouwd als dubbele wipbrug
1968 buiten gebruik gesteld
1969 gesloopt
Plaats bepalende naam, vormde de verbinding tussen de Zuidstraat/ Binnenhaven en de weg Ankerpark.
“Nieuw” in de betekenis van recent gebouwd. Vergelijk Nieuwstad, Nieuweweg, Nieuw Den Helder, enz

  • 1930
  • Ankerparkbrug