Gasbrug

Gasbrug
Over de Molenvaart in de weg Spoorgracht
1862   gebouwd als ijzeren draaibrug voor rekening van het aannemers bedrijf fa. Gebr. Janzen (mogelijk was                          tevoren een houten brug aanwezig).
1967        gesloopt bij de demping van de Molenvaart.
Ontleende de naam aan de nabijgelegen, in 1857 in bedrijf gebrachte Gasfabriek.

  • 1900
  • Spoorgracht