Basculebrug

Basculebrug
Zie Bassinbrug

Bassinbrug   ook Basculebrug
Over de toegang tot het Bassin annex Spoorweghaven
1864      gebouwd
1972       gesloopt
Bassin: gegraven in 1862, in 1864 in verbinding gebracht met het Noord-Hollands kanaal.
Ook genoemd Spoorweghaven of (volksbenaming) “Het Bazuin”, een belangrijk goederenoverslagpunt tussen scheeps- en spoorvervoer.

  • 1960
  • N 250