De Garst

De Garst
(5) De Schooten
raadsbesluit      12-01-1966
De Garst: één van de oude, van voor 1700 daterende behuizingen stolpboerderij in Het Koegras, voordat deze gronden werden ingedijkt.

  • De Garst