Elzenstraat

Elzenstraat
(3) Nieuw Den Helder – west
raadsbesluit    18-07-1950
Els: plantengeslacht uit de Berkenfamilie, dat. maar twee soorten om­vat, te weten de zwarte els die aan waterkanten en in broekbossen groeit en de grauwe els die slechts op een enkele plaats inheems is.

  • 2008
  • Elzenstraat