Torenstraat

Torenstraat
(1) plan Sluisdijk
raadsbesluit 07-05-1975

Torenstraat eerder Florastraat
(1)oude Sluisdijkbuurt
raadsbesluit 09-11-1915
raadsbesluit ingetrokken 1975
Ontleende de naam aan het feit, dat vanuit de Sluisdijkstraat in het verlengde van de straat de watertoren was te zien.

  • 1940
  • Torenstraat