Wilhelminastraat

Wilhelminastraat
(2) Van Galenbuurt
raadsbesluit 07-03-1893
Deze straat droeg van 10-03-1942 tot 10-05-1945 de naam Van Heemskerkstraat. Wilhelmina Helena Pauline Maria (1880 – 1962): Koninging der Nederlanden van 1890 tot 1948. Huwde in 1901 met Hendrik, hertog van Mecklenburg-Schwering. Schreef autobiografie “Eenzaam maar niet alleen” (1959).

van Heemskerckstraat eerder en later Wilhelminastraat
(2) Van Galenbuurt
Besluit burgemeester 10-03-1942
Besluit vervallenverklaring wnd. burgemeester 10-05-1945

  • 1901
  • Wilhelminastraat