Leeuwerikstraat

Leeuwerikstraat
(1) Vogelwijk
raadsbesluit 18-07-1950
Leeuwerik: verzamelnaam voor soorten in de Leeuwerikfamilie. Het meest bekend is de veldleeuwerik, die algemeen broedt in wei- en bouwland en in de duinen. Andere bekende soorten zijn de strandleeuwerik, die wintergast is, en de kuifleeuwerik en boomleeuwerik, die broedvogel zijn.

  • 1980
  • Leeuwerikstraat