Breestraat

Breestraat
(2) vm. Oude Helder, N.Z. lopende straat ten oosten van de Middenstraat
raadsbesluit       aangelegd voor 1830
raadsbesluit        vervallen
Naam geeft aanduiding met betrekking tot de breedte van de straat; “de brede straat” (vergelijk: Langestraat).

  • 1944
  • Breestraat