Nieuwstraat

Nieuwstraat
(1) Visbuurt
raadsbesluit aangelegd in de periode 1865 – 1890
Gelegen in het toenmalige “Nieuwstad” (thans Visbuurt), waarin deze straat een centrumfunctie vervulde.

  • 1940
  • Nieuwstraat