Het Nieuwland

Het Nieuwland
(4)Nieuw Den Helder – oost bij zwembad “De Schots”
raadsbesluit   09-05-1973
Benaming is afgeleid van de ter plaatse eerder bestaande Nieuwlander-dijk, welke in 1505 moest worden aangelegd tot bescherming tegen stormvloeden van de daar toen aanwezige onbedijkte kweldergronden.

  • 2013
  • Het Nieuwland