Heer Willem van Egmondstraat

Heer Willem van Egmondstraat
(5) De Schooten
raadsbesluit   04-11-1964
Heer Willem II van Egmond (ovl. 1304): Vertegenwoordiger uit een Hollands adellijk geslacht, voorgekomen uit de advocati (voogden) van de abdij te Egmond. Hij kocht huisduinen in 1283 van Graaf Floris V. Het dorp bleef in het bezit van het huis Egmond tot het einde van de 16e eeuw, toen de staten van Holland en West-Friesland het graafschap Egmond aankochten.

  • 1985
  • Heer Willem van Egmondstraat