Basstraat

Basstraat
(1) oude Sluisdijkbuurt
raadsbesluit    07-03-1893
raadsbesluit   Vervallen – plan Sluisdijk
Albert Bas (Texel 1816 – Amsterdam 1898) timmerman deed ter plaatse de eerste woningen verrijzen.

  • 1977
  • Basstraat