Boterzwin

Boterzwin
(8) Drooghe Weert
raadsbesluit      07-02-1973
Boterzwin: naam van een stroomgeul, zoals die voorkomt op een oude kaart van de Waddenzee (omgeving Den Helder).

  • 2012
  • Boterzwin